Whatsapp İletişim Hattı

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1- TARAFLAR

 

 

1.1- SATICI

Ünvanı : AKMASTER Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adresi : %SITE_ADRES%

Telefon : %SITE_TELEFON%

E-mail : %SITE_EMAIL%

1.2 -ALICI

Tc Kimlik No : %TCKIMLIK%

Adı/soyadı/Ünvanı : %AD% %SOYAD%

Adresi : %ADRES%

Telefon : %TELEFON%

E-mail : %EMAIL%

 

 

MADDE 2- KONU 

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın https://shop.protelan.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

 

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri Adet Satış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası) Vadeli Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

 

%SEPET%

 

 

 

3.2- Ödeme Şekli

 

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

 

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

İade Prosedürü:

A) Kredi Kartına İade Prosedürü

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: 

 

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder. 

 

B) Kapıdan Ödeme ile Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

 

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

 

 

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi : 

 

Adı/soyadı/Ünvanı : %AD% %SOYAD%

Adresi : %ADRES%

 

 

 

 

 

 

Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

MADDE 4- CAYMA HAKKI

 

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma halinde ilgili Ürün'ün azami on dört (14) gün içerisinde geri gönderilmesi zorunludur; Ayıplı (kusurlu) gönderilmiş malzemeler dışında ALICI’nın kendi insiyatifiyle vazgçetiği (kolisi,bantları,paketi açılmamış.) ürün veya ürünlerin iadesinde kargo masraflarını ALICI kabul ettiğini beyan eder. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan https://shop.protelan.com.tr ‘da yer alan iletişim bilgileri sayfamızdaki iletişim bilgilerimizden herhangi birinden bizimle irtibata geçerek Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurtiçi Kargo olup, 

satın aldığınız ürünü kullanmadan, orjinal paketine zarar vermeden ve ürün ile birlikte gönderilen ürün faturasının tüm nüshaları dahil tam olarak bize geri gönderiniz. 

 

 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER 

 

4.1- ALICI, https://shop.protelan.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2- Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için sözkonusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.8-385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME 

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir (Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.). 

 

 

MADDE 7- PROTELAN ve PROTELAN DİYETİ KULLANIM KOŞULLARI

 

Protelan ve protelan diyeti kullanımında aşağıdaki maddelere dikkat edilip uyulması gerekmektedir. 

 

- Her gün mutlaka 2-3 litre su tüketilmelidir.

- Gün içinde çay, bitki çayları, Türk kahvesi ve filtre kahve şekersiz ya da tatlandırıcı ile içilebilir.

- Yemeklerde baharat kullanılabilir.

- Yemeklere asla sos eklenmemelidir.

- Bu programa tam olarak uymanız gerekir. Aksi halde kilo veremezsiniz.

- Haftada bir kez tartılmalısınız (her gün değil) Çünkü tartı stresine bağlı olarak vücutta adrenalin ve kortizon salgınarak kilo kaybınızı yavaşlatır.

- Her hafta kilo kaybetmeyebilirsiniz (bayanlardaki adet dönemine rastlanması, vücudun ödem tutması, metabolizmanın o hafta yavaşlaması, enfeksiyon hastalıkları vb. ). Bu durum moralinizi bozmasın. Sonraki hafta diyetleri tam olarak uygularsanız vücut kilo vermeye devam eder.

- Haftada 3 kez en az 45–60 dakika yürüyüş yapılmalıdır.

- Diyetin haricinde başka bir şey yerseniz kilo veremeyebilirsiniz.

- Eğer Tip 2 diyabet hastasıysanız kullanmanızda herhangi bir engel yoktur. İnsülin kullanımını gerektiren Tip 1 diyabet hastalığı ciddi bir medikal durumdur. Bu nedenle herhangi bir diyet programı uygularken mutlaka doktorunuza danışınız, diyet programını uygularken aldığınız insülin dozunuzun ayarlanması gerekebileceğini kesinlikle unutmayınız.

- Emzirme döneminde kalori ihtiyacı artış gösterecektir. PROTELAN ile günlük alınacak kalori miktarınızı doktorunuza danışarak kullanın.

- Hamilelik döneminde aşırı kilo alımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durumlarda doktorunuzun onayı ve uygun gördüğü beslenme programı ile PROTELAN kullanımı uygun olabilir. Hamilelik yüksek düzeyde besin ihtiyacının olduğu bir dönemdir, bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir diyet programı da uygulamayın.

- Herhangi bir sağlık problemi olan kişiler tarafından (kolesterol, astım, şeker, kalp, tansiyon vb…) Protelan doktor gözetimi altında tüketmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu değildir.

- 3 haftadan fazla kullanımlar için tıbbi tavsiye gereklidir.

- Süt ürünü içerdiğinden dolayı süte karşı alerjisi olanlar kullanmamalıdır.

 

MADDE 8- NATURBES LIPOSLIMMER KULLANIM KOŞULLARI

 

Naturbes Liposlimmer kullanımında aşağıdaki maddelere dikkat edilip uyulması gerekmektedir. 

 

- Naturbes Liposlimmer Krem cildinizdeki selülit görünümünü azaltmaya yardımcı kozmetik kremdir.

- Kullanım öncesi deri testi: Naturbes Liposlimmer’ı sorunlu bölgelerinize sürmeden önce az miktarda kol dirsek altı iç bölgesine sürüp 

 

15-20 dk. bekleyin. Herhangi bir kızarıklık veya kabarıklık yoksa kullanmaya başlayın.

 

- Kızarıklık veya tahriş durumu olursa kullanmayı bırakın.

- Tavsiye edilen kullanım şekli; Naturbes Liposlimmer’ı kullanmaya başlamadan önce soğuk, sonra sıcak bir duş yapın. Sorunlu 

 

bölgeleri iyice keseleyin. Böylece cildiniz temiz ve kremi emmeye hazır hale gelecektir.

- Cildiniz kuruduktan sonra Naturbes Liposlimmer Krem’i uygulayın.

- Naturbes Liposlimmer Krem’i sürdürdükten sonra streç film vb. maddelerle sarmayın.

- Sürülecek bölgenin temiz ve kuru olmasına özen gösterin.

- Naturbes Liposlimmer Krem’i sabah ve gece yatmadan önce olmak üzere günde 2 kez sorunlu bölgelerinize elinizle ovalayarak sürün ve masaj yaparak cilde iyice yedirin.

- Kullanım sonrası ellerinizi mutlaka yıkayın.

- Uygulama yerleri: Üst bacaklar, karın, kalça ve kol üst bölgesinin alt kısmına uygulayabilirsiniz.

- Aşağıdaki kişiler Naturbes Liposlimmer'ı kullanamaz

1- 18 yaş altındaki çocuklar

2- Hamileler

3- Loğusalar ve emzirme dönemindeki anneler

4- Her türlü cilt hastalığı olanlar (ben, yara, egzama, dermatit, yanık vs. )

5- Alerjik bünyeler

6- Kanser hastaları

 

MADDE 9- VITASMIN VE FULLOMEGA İÇİN KULLANIM KOŞULLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

- Aşağıdaki kişiler Naturbes VİTASMİN ve FULLOMEGA kullanamaz

 

1- 15 yaş altındaki çocuklar

2- Hamileler

3- Loğusalar ve emzirme dönemindeki anneler

4- Alerjik bünyeler

 

VİTASMİN Kullanım Dozu
Yetişkinlerde günde 1 softjel, tercihen yemeklerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.

 

FULLOMEGA Kullanım Dozu

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 softjel, tercihen yemeklerden sonra kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI : AKMASTER Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

ALICI : %AD% %SOYAD%

 

Tarih : %TARIH%

Saat: %SAAT%

 

 

 


Naturbes.com.tr Web Sitesinin Tüm Hakları Korunmaktadır. Site içerisinde kullanılan tüm materyaller resimler videolar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kullanılamaz.
YASAL UYARI: Sitemizde verilen bilgiler genel bilgilerdir ve tavsiye niteliğindedir. Her şahsın organizması ayrı olduğundan, detaylı muayene ve bilgi alma işleminden sonra kişilere özel uygulamalar yapılmalıdır.
Sitedeki bilgilerin muayene olmaksızın kullanımından kaynaklanan sorumluluk kullanıcıya aittir.
Site içeriğinin izinsiz kullanımı, ilgili mevzuata aykırılık oluşturduğundan yasaktır ve bu konudaki haklarımız saklıdır.
Siteye giriş yapan kullanıcı bu şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

NATURBES Is The Best - Protelan / Vitasmin / Liposlimmer / Fullomega © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır